31. svibanj 2022. | Autor: dd

Potpore izlagačima za nastup na Špancirfestu

S ciljem poboljšanja gospodarskog stanja te poticanja poduzetništva i obrtništva, Grad Varaždin dodijelit će financijska sredstva u vidu potpora za pojedinačno predstavljanje Izlagača na prostorima odvijanja manifestacije „Špancirfest 2022.“

Pod pojmom Izlagač podrazumijeva se zakupoprimac koji će zakupljeni izlagački prostor na manifestaciji koristiti za izlaganje i prodaju proizvoda tradicijskih obrta, rukotvorina, umjetničkih djela, nakita, igračaka, slastica, hrane pripremljene po tradicionalnim receptima, suvenira i slično te pružanje ugostiteljskih usluga. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju: subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva sa sjedištem u Gradu Varaždinu, obrtnici sa sjedištem ili prebivalištem na području Grada Varaždina te obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju sjedište i obrađuju poljoprivredno zemljište na području Grada Varaždina.

Visina financijske potpore iznosi 70% troškova zakupa prostora neto, a najviše do 10.000,00 kuna po izlagaču.

Obrasci za prijavu na Poziv dostupni su na službenim mrežnim stranicama Grada Varaždina, a krajnji rok za dostavu prijava je 1. rujna 2022. godine do 12 sati, bez obzira na  način dostave.

Više detalja o uvjetima i načinu prijave potražite na: Javni poziv za sufinanciranje troškova izlagačima s područja Grada Varaždina za zakup izlagačkog prostora (kućica) na manifestaciji "Špancirfest 2022" (varazdin.hr)