19. svibanj 2020. | Autor: Maja Hrešć

Potpisani ugovori za projekt energetske obnove zgrade V. osnovne škole Varaždin

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Gradonačelnik dr. sc. Ivan Čehok u utorak je u V. osnovnoj školi potpisao ugovor s izvođačima radova koji su odabrani u postupku javne nabave za energetsku obnovu te varaždinske škole.

U ime odabranog najpovoljnijeg ponuđača, Zajednice ponuditelja SVITING d.o.o., B3 d.o.o. i INSTALOMONT TERMOCENTAR d.o.o., ugovor su potpisali Goran Sokač  (član Zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem) iz SVITING d.o.o., Valerijan Žimbrek  (član Zajednice ponuditelja) iz B3 d.o.o. i Damir Perčić (član Zajednice ponuditelja) iz INSTALOMONT TERMOCENTAR d.o.o. Potpisivanju, koje je ujedno i  početna press konferencija ovog projekta koji se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, prisustvovao je i ravnatelj V. osnovne škole Mario Šipek.

„Kad je riječ o EU fondovima i energetskoj učinkovitosti, Grad Varaždin je već obnovio vrtiće, sad je na redu V. pa II. osnovna škola. Meni je osobno drago da smo uspjeli s V. osnovnom školom i da će radovi početi sada kad nema nastave, da ne smetaju djeci kad se ponovno vrate na jesen. Ovo nisu samo radovi na energetskoj obnovi nego i na kompletnim električnim instalacijama unutar škole. Zato će izvođači prvo napraviti sve unutarnje radove, a kad se djeca vrate ostaju još radovi izvana tako da nećemo remetiti uobičajeni tijek svih pedagoških procesa i nastavu. Važno je reći da će ova škola, s obzirom da daje pravo građenja i na jednom dijelu zemljišta za parkiralište Kauflanda, a to je sjeverni dio zemljišta koji školi u ovom trenutku ne treba, imati dovoljno sredstava i za obnavljanje svih ostalih prostora i da će kupiti i opremu. Grad Varaždin platit će ovaj dio koji se tiče električnih instalacija. Ovo će zasigurno biti najljepša mala škola u Hrvatskoj u ovom trenutku, a Grad Varaždin s V. i II. osnovnom školom, za čiju obnovu ćemo nadam se također potpisati ugovor u sljedećih nekoliko tjedana, jedini grad koji će imati potpuno obnovljene sve škole sa sportskim dvoranama, opremom, primjerenim uvjetima za boravak, prehranu, učenje i odgoj djece sa svime onim što europska škola treba imati. Time se zaista možemo pohvaliti." - rekao je gradonačelnik Ivan Čehok.

Grad Varaždin prijavio je projekt Energetske obnove zgrade V. osnovne škole Varaždin na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje izvora energije u zgradama javnog sektora“, referentne oznake KK.04.2.1.04. Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, otvoren za novo zaprimanje projektnih prijedloga 4. rujna 2018. godine, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", Prioritetne osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskog prioriteta 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnog cilja 4c1 Smanjenje  potrošnje energije u zgradama javnog  sektora.

Od same prijave projekta do potpisa ugovora prošlo je gotovo godina dana te su dana 28. kolovoza 2019. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Grad Varaždin potpisali Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – referentni broj KK.04.2.1.04.0600 za projekt Energetska obnova zgrade V. osnovne škole Varaždin na adresi Frana Kurelca 11/1, Varaždin.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 12.226.814,93, kuna, a odobreni ukupni prihvatljivi troškovi iznose 11.772.389,93 kuna. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je nakon ocjene projektnog prijedloga predložio dodjeljivanje bespovratnih sredstava u iznosu od 6.204.585,34 kuna.

Zgrada V. osnovne škole je energetskog razreda E, izgrađena 1963. i nadograđivana ili rekonstruirana 1975. godine, 2003. godine na zgradi produženog boravka i 2005. godine na zgradi s učionicama.

Projektom energetske obnove bit će obuhvaćen prostor cijele škole, ugradit će se toplinska izolacija ovojnice, kondenzacijska plinska kotlovnica, sustav ventilacije s rekuperacijom i povećati energetske učinkovitost rasvjete. Također, ovim projektom rekonstruirat će se i dotrajale elektroinstalacije škole, što nije prihvatljiv trošak sa stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ali je nužan.

Projektirana godišnja ušteda na grijanju/hlađenju iznosit će 73,18 %, a ujedno će se stvoriti bolji uvjeti za odgojno-obrazovnu djelatnost kod djece, povećati kvalitetu, sigurnost i učinkovitost postojećih sustava i objekta te podići opći komfor življenja u objektu. Projektirano smanjenje emisije CO2 na godišnjoj razini iznosi 74,82 %.