19. travanj 2021.

Potpisani ugovori između Grada Varaždina i udruga u kulturi i samostalnih umjetnika grada Varaždina

U Gradskoj vijećnici grada Varaždina danas je održano potpisivanje ugovora između Grada Varaždina i udruga u kulturi i samostalnih umjetnika. 

Ukupno 760.000 kuna rezervirano je za udruge i samostalne umjetnike u proračunu Grada Varaždina za 2021. godinu te je nakon raspisivanja javnog poziva i nakon završenih prijava te evaluacije taj iznos i dodijeljen. U ime Grada ugovore je potpisao gradonačelnik, dr.sc.Ivan Čehok. Gradonačelnik je naglasio kako Grad Varaždin prošle godine nije smanjio udrugama ni kunu za programe, a tako je bilo i ove godine te je s udrugama njegovao partnerski odnos povjerenja. Naime, zbog pandemije i neizvjesne situacije prepušteno je udrugama da same procjene hoće li i kako moći organizirati programe, a gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo ostvarenim te svima zaželio puno uspjeha u ostvarenju programa ove godine.