04. rujan 2019. | Autor: Maja Hrešć

Potpisani sporazumi o provođenju Programa pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u vrtićima privatnih osnivača

Gradonačelnik Ivan Čehok u srijedu je u Gradskoj vijećnici potpisao sporazume o provođenju Programa pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u dječjim vrtićima privatnih osnivača za pedagošku godinu 2019/2020. Sporazumi su potpisani s dječjim vrtićima „Dječji svijet“, „Bajka“ i „Panda“.

„To je projekt koji je iznad obaveznih standarda i ponosan sam da ga mi provodimo. Ima gradova koji to nažalost nemaju. Tu je riječ o osobama koje su potpora djeci u predškolskom obrazovanju. Vrlo su bitne jer uključuju dijete na principu inkluzije i integracije u normalne skupine u predškolskim ustanovama. Dijete se tako osjeća uključeno, olakšava se rad i odgojiteljima i ravnateljima u organizaciji i planiranju pedagoškog procesa, a s druge strane stvara se okruženje empatičnosti u kojem i ostala djeca, koja u skupini imaju dijete s posebnim potrebama, razvijaju određene kompetencije, emocionalnu inteligenciju, način potpore djeci s poteškoćama. Zato je uloga takvih asistenata jako bitna. Ove godine ih imamo 16 i nadam se da će uspješno pomoći u privatnim vrtićima u integraciji takve djece.“ – rekao je gradonačelnik prilikom potpisivanja sporazuma.  

Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja, već petu godinu zaredom financira rad pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću „Varaždin“ te u dječjim vrtićima privatnih osnivača.

Cilj provođenja programa je pomoći djeci s teškoćama u razvoju u savladavanju dnevnih obrazovnih i osobnih zadaća prilikom boravka u dječjim vrtićima sa svrhom poboljšanja njihovih razvojnih postignuća i inkluzije u zajednici općenito.

Za pedagošku godinu 2019./2020. omogućen je rad za ukupno 16 pomoćnika u Dječjem vrtiću „Varaždin“ i vrtićima privatnih osnivača. Za provođenje programa u razdoblju od rujna 2019. – lipnja 2020. godine potrebno je 650.000,00 kuna.