18. lipanj 2020. | Autor: Maja Hrešć

Potpisani sporazumi za digitalizaciju građevinskih dozvola

Gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Ivan Čehok u četvrtak je uz potpredsjednika Vlade i ministra graditeljstva i prostornog uređenja Predraga Štromara u salonu Gradske vijećnice potpisao dva sporazuma između Grada Varaždina i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenje važna za digitalizaciju građevinskih dozvola.

Riječ je o Sporazumu o osiguranju uvjeta rada na realizaciji zaključenog ugovora po provedenom otvorenom postupku javne nabave „Digitalizacija postojećih akata o gradnji na području cijele RH“ te Sporazumu o dodjeli računala i računalne opreme koju će koristiti službenici upravnih odjela nakon zaključenog ugovora po provedenom otvorenom postupku javne nabave robe „Nabava opreme (e-Inspekcija, e-Investicije, e-Nekretnine, e-Dozvola)“. Potpisivanju su prisustvovali i državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Danijel Meštrić, vijećnik Županijske skupštine Varaždinske županije Zvonko Vugrinec, v.d. ravnatelja u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Alen Grabar, savjetnica ministra Amalija Šašek i pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Varaždina Damir Mikulić.

Potpisivanjem ovih sporazuma Grad Varaždin će u naredne dvije godine biti uključen u projekt digitalizacije postojećih akata za gradnju – građevinskih dozvola, izdavanih s područja grada Varaždina koje Grad čuva u svojim arhivama od 1968. godine do danas. Građevinske dozvole, bez obzira na starost, su trajni dokumenti od velike važnosti te njihovom digitalizacijom i pohranjivanjem u digitalni podmodul Informacijskog sustava prostornog uređenja i gradnje (ISPU) naziva e-Arhiva, postaju javno dostupne građanima. U sklopu projekta digitalizacije akata predviđena je i donacija informatičke opreme Gradu Varaždinu koja će biti potrebna za provođenje samog projekta.

„Ovim će svi dokumenti koji su izdani od 1968. godine biti dostupni online. Sve arhive pretvorit ćemo u digitalnu informaciju, bit će na jednom mjestu, u jednom sustavu. Svi koji se bave građevinom, rade na projektima, a i sami građani, moći će naći svoju dozvolu u digitalnom obliku te više neće morati od šaltera do šaltera u potragu za tim dokumentima. Cijeli projekt vrijedan je 131 milijun kuna, a bit će realiziran u roku od dvije godine. Sjever Hrvatske je prvi u ovom pilot projektu nakon čega ćemo ga provesti u cijeloj Republici Hrvatskoj.“ – rekao je potpredsjednik Vlade Predrag Štromar.

Gradonačelnik Ivan Čehok ponosan je što je Grad Varaždin jedan od najbržih gradova u regiji po izdavanju građevinskih dozvola, a ističe kako će ovaj projekt još više doprinijeti učinkovitosti u radu: „Mi smo po službenim dokumentima i analizama Europske komisije proglašeni gradom koji najbrže izdaje dozvole i dobitnici smo priznanja Doing business, i ne samo da najbrže izdajemo dozvole nego smo i business friendly grad. U gradu Varaždinu možete vrlo brzo, kad je riječ o investiciji, zadovoljiti sve administrativne procedure. Ovo je sigurno jedan dobar pomak i kad je riječ o svim onim dokumentima koje morate prethodno za to imati. Mi već sad izdajemo dozvole i imamo dokumente u digitalnom obliku, ali ovu arhivu nismo imali. Dakle, s ovih 120 tisuća kuna nabavke opreme mi ćemo biti spremni da kroz godinu, godinu i pol dana, možemo svim našim građanima omogućiti da bilo gdje u svijetu, u bilo kojem trenutku, mogu na svom računalu vidjeti sve dozvole. To je jako važno i mislim da će to još bitno pridonijeti bržem i učinkovitijem radu gradske uprave.“ – rekao je gradonačelnik Ivan Čehok.

Provođenjem digitalizacije i dostupnošću digitalnih akata olakšat će se investitorima i projektantima pripremanje dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola te će se, uz već postojeći sustav eDozvole, dodatno unaprijediti i ubrzati administrativni procesi koji se tiču ishođenja građevnih dozvola.