01. ožujak 2019. | Autor: Maja Hrešć

Potpisana suglasnost na Program sanacije lokacije Brezje

Na konferenciji za novinare koja se održala u Gradskoj vijećnici, gradonačelnik Ivan Čehok, predsjednik Gradskog vijeća Damir Habijan i zamjenik gradonačelnika Zlatan Avar novinarima su komentirali posljednje aktualnosti vezane uz zbrinjavanje baliranog otpada u Brezju nakon što je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić ovaj tjedan potpisao suglasnost na Program sanacije lokacije Brezje.

„Potpisom suglasnosti ministra Ćorića učinjen je zadnji formalni korak u izradi i odobrenju Plana sanacije baliranog otpada u Brezju. Plan sanacije izrađuju stručna tijela i stručne ustanove. Ne može ga izraditi ni Grad ni Gradsko vijeće niti u tome može sudjelovati politika. S obzirom na to da se Plan počeo izrađivati još prošle godine i na činjenicu da se radi o osjetljivom pitanju koje se nažalost u gradu Varaždinu provlači još od 2015. godine, bili smo svjesni da će stručno Povjerenstvo imati desetke sjednica i da će s posebnom dozom pozornosti i opreza pristupati cijelom poslu. Riječ je o devet stručnjaka koji su vrlo pomno pratili i razmatrali svaku pojedinost, što je i vidljivo iz suglasnosti koju je ministar potpisao, a u kojoj je cijeli tijek postupka kao i u kojem je trenutku MBO, sa stajališta struke, potpuno izbačen iz onoga što je bio prvi prijedlog našeg sanacijskog programa. Sljedeći korak, nakon ovog potpisanog mišljenja, je Fond, a ministar je sam izjavio da postoji mogućnost za 40 posto sufinanciranja. Sad kada imamo potpisanu suglasnost, Grad Varaždin će se uključiti zajedno s tvrtkom Varkom u raskid postojećih ugovora. Pred nama je ogroman posao. Znam da naši građani u ovom trenutku gledaju samo na odvoz bala. Ovo je plan sanacije, koji je sada po prvi put prihvaćen i on znači ne samo uklanjanje bala nego i sanaciju i čišćenje tla, vode i svega što je potrebno. Nadam se da će to biti gotovo u iduće tri godine“, izjavio je gradonačelnik Ivan Čehok.

Predsjednik Gradskog vijeća Damir Habijan prisustvovao je potpisivanju suglasnosti ministra pri čemu je bilo riječi i o sufinanciranju zbrinjavanja baliranog otpada: „U ovom trenutku ne bih govorio o postocima i o iznosu koji bi od strane ministarstva mogli dobiti, bitno je da zahtjev za to u ovom trenutku možemo predati. Ono što je bilo ključno jest da više ne postoji ona odluka vijeća iz 2013. godine koja se odnosila na odabir najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno famoznu koncesiju za koju ugovor nikad nije sklopljen, ali odluka je postojala, te je ona na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća stavljena van snage. Ova suglasnost je preduvjet i za sufinanciranje i predstavlja sve one radnje koje smo započeli na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća kada se i više vijećnika složilo s tim da je ovo svojevrsni novi početak. Nakon 14 godina nespretnih, loših i pogrešnih odluka koje su dovele do ovoga i do ove pravne pozicije u kojoj se Grad nalazi, sad imamo jasnu viziju, a i hodogram što i kako moramo riješiti da bi došli do krajnjeg cilja koji smo svi zajedno odrediti, a to je da se i posljednja bala makne iz Brezja. To je hrabra odluka, ali siguran sam da ćemo u tome i uspjeti.“

Zamjenik Zlatan Avar dodao je kako se sada razmatraju mogućnosti na koji način bale odvesti nakon što je taj otpad klasificiran kao otpad koji se može odložiti na odlagalištu neopasnog otpada. „Formalna procedura u ministarstvu krenula je u listopadu 2018. godine i cijela priča završena je polovicom siječnja 2019. godine, što je iznimno brzo. Grad je svoj dio odradio, sada baratamo sa činjenicama i dokumentima koji su od akreditiranih laboratorija, nadležnih institucija, Fonda, ministarstva. Ovo je prvi put nakon 7 godina da su Grad, ministarstvo i Fond na istom putu. Postoji rok od 36 mjeseci za sanaciju lokacije koja podrazumijeva micanje bala kao i sanaciju tla te ispitivanje voda“, izjavio je zamjenik.