11. lipanj 2018.

Potpisan Ugovor o zajedničkom korištenju reciklažnog dvorišta

Zamjenik gradonačelnika Zlatan Avar i načelnik Općine Trnovec Bartolovečki Zvonko Šamec potpisali su danas u Gradskoj vijećnici Ugovor o zajedničkom korištenju reciklažnog dvorišta u Varaždinu.

Potpisivanjem ovog dokumenta Općina Trnovec Bartolovečki omogućuje svojim mještanima da od 01. srpnja 2018. godine otpad mogu predati u reciklažno dvorište Motičnjak. Važno je za napomenuti da su građani grada Varaždina od otvorenja reciklažnog dvorišta do danas odložili oko 300 tona neopasnog i čak oko 65 tona opasnog otpada.
„Ovom prilikom ponovno apeliram na građane i Varaždina i Trnovca da sav otpad za koji ne znaju kuda odložiti, ne odlažu u prirodi uz Dravu ili uz Aquacity, neka ga odlože u reciklažno dvorište. Usluga zaprimanja otpada za građane je besplatna jer ulazi u cijenu usluge zbrinjavanja otpada koji građani plaćaju tijekom godine“ naglasio je zamjenik Avar.