01. ožujak 2012.

POTPISAN UGOVOR O SUFINANCIRANJU CENTRA ZA ŠUME

Centar za šume image centar_za_sume

01.03.2012. - U Gradskoj vijećnici potpisan je ugovor o sufinanciranju rada Centra za urbane i privatne šume u Varaždinu koji radi u sklopu Hrvatskog šumarskog instituta. U ime Grada Varaždina ugovor je potpisao Goran Habuš, gradonačelnik, a u ime instituta ravnateljica dr. Dijana Vuletić. Rad Centra sufinancirat će Grad Ivanec, Koprivničko-križevačka i Varaždinska županija te Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije.
Prilikom potpisivanja ugovora gradonačelnik Goran Habuš istaknuo je važnost djelovanja takve institucije u Varaždinu i široj regiji za analizu stanja i gospodarenje šumskim resursima.

Centar za urbane i privatne šume u Varaždinu,koji djeluje u sklopu Hrvatskog šumarskog instituta, svoju djelatnost započeo je 1. 09. 2008. godine. Osnovan je s namjerom da se istraživačka aktivnost u području šumarstva poveže sa potrebama lokalne zajednice na području urbanih i privatnih šuma radi osiguranja jedinstvenog i trajnog gospodarenja šumama i šumskim zemljištima bez obzira na vlasništvo i ovisno o lokalnim specifičnostima. Osnivači Centra su Varaždinska županija, Krapinsko-zagorska županija, Koprivničko-križevačka županija, Grad Varaždin i Grad Ivanec. Problematika istraživanja u IC Varaždin odvija se u područjima zaštite šuma, zdravstvenog stanja urbanog zelenila i problematike šuma u privatnom vlasništvu.
Djelatnici IC Varaždin u sklopu svojih redovnih aktivnosti sudjeluju u provedbi višegodišnjih projekata financiranih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih šuma d.o.o., međunarodnih projekata (RoKFOR i FOPER II) i jednogodišnjih projekata na području svojeg djelovanja.

S ciljem pripreme novih projekata djelatnici Centra surađuju s razvojnim agencijama i projektnim uredima na području svojeg djelovanja.

Tijekom 2011. godine djelatnici Centra obavljali su vrlo odgovorne stručne i znanstvene radove u raznim aktivnostima gospodarenja urbanim i privatnim šumama. Radovi su se odvijali samostalno te pod stručnim rukovodstvom iskusnih kolega istraživača iz Hrvatskog šumarskog instituta. Rezultat te suradnje i brige nad stručnim i znanstvenim radom te napredovanjem u proteklom periodu, mladih i perspektivnih istraživača u Centru, opravdava svoje postojanje i ulaganje od strane lokalne uprave i samouprave.