25. lipanj 2020. | Autor: ddretar

Potpisan sporazum o sortirnici

U Gradskoj vijećnici Grada Varaždina u četvrtak je održano potpisivanje Sporazuma o korištenju postrojenja i Sporazuma o sufinanciranju izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje otpada koji će omogućiti suradnju čak 22 jedinice lokalne samouprave s područja županije na tom važnom komunalnom i ekološkom  projektu.

Nositelj projekta ukupne vrijednosti  gotovo 50,5 milijuna kuna je Grad Varaždin, a voditelj projekta Zlatan Avar, zamjenik varaždinskog gradonačelnika je tom prilikom istaknuo: Mi 29. lipnja službeno predajemo prijavu za projekt sortirnice. Projekt je pokrenula Čistoća, ali su u međuvremenu promijenjeni uvjeti natječaja pa su sada prijavitelji projekta jedinice lokalne samouprave. Za svaku jedincu posebno to je neisplativo pa je logično da idemo svi zajedno kako bi popunili kapacitete reciklabilnog otpada od 7 tisuća tona godišnje. Prema podacima Čistoće iz 2019. godine već sada imamo te potrebne količine otpada koji se može reciklirati. Značaj ovog projekta je novi iskorak u gospodarenju otpadom. Uz reciklažno dvorište i pretovarnu stanicu imat ćemo i sortirnicu kao dio zelene ekonomije u kojoj prednjačimo. Imamo zadovoljene sve potrebne brojeve koji govore  u prilog o tome da smo zadovoljili sve uvjete koje je kao strategiju postavila Republika Hrvatska.

Kako je naveo Miljenko Ernoić, ravnatelj agencije Sjever DAN Republika Hrvatska se obvezala 2022. godine imati 60 posto odvojenog, prikupljenog otpada koji se više ne odlaže na odlagališta. Varaždinska sortirnica, kako je predviđeno projektom slijedećih 30 godina imat će kapacitet 7 tisuća tona godišnje ambalažnog otpada prikupljenog od domaćinstava i poslovnih subjekata. Ukupna vrijednost projekta je  50.428.000,00 kuna, a očekivani povrat sredstava iz fondova Europske unije je visokih 85 posto, ili nešto više od 42 milijuna kuna. Sredstva u iznosu 7,5 milijuna kuna će osigurati jedinice lokalne samouprave koje su pristupile sporazumu, svaka u odnosu na broj stanovnika od ukupno 136 tisuća žitelja koji prebivaju na tom području. Sortirnica se planira izgraditi na lokaciji Motičnjak uz postojeće reciklažno dvorište.