23. prosinac 2022. | Autor: Maja Hrešć

Postupanje lovaca na području izvan stambene zone

Zbog nedavnih medijskih objava u kojima je nekoliko sugrađanki iz gradskog naselja Grabanica vrlo negativno reagiralo vezano uz postupanje lovaca na području izvan stambene zone kod takozvanih „Varaždinskih vrtova“, zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković organizirao je hitni sastanak na tu temu.

Uz zamjenika gradonačelnika sastanku su nazočili Darko Dragičević iz PU Varaždinske, Branko Kostanjevec iz Lovačke udruge Fazan Varaždin, Antun Viličić iz Cedrus Forest d.o.o  kao ovlašteni izvršitelj provođenja Programa zaštite divljači na području Grada Varaždina, Krešimir Sever voditelj Odsjeka za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo i komunalni redar Dejan Žmuk.

Predstavnik lovačke udruge „Fazan“ iznio je žaljenje zbog navodnog incidenta koji se dogodio 18. prosinca, ali i zabrinutost zbog vrlo negativnih reakcija prema lovcima od strane pojedinih sugrađana nakon medijskih objava u kojima se lovce nepravedno optužuje i vrijeđa zbog provođenja zakonom definirane  redovne aktivnosti istjerivanja i lova predatora kao što su lisica i čagalj na području lovišta V/105 (područja na kojem su se zatekle sugrađanke u šetnji sa svojim psima).

Na sastanku je rečeno da je aktivnost taj dan, kao i na drugim područjima Grada predviđena Zakonom o lovstvu (Narodne novine broj N 99/1832/1932/20) i unaprijed je određena, koordinirana vezanim pravilnicima, ali i diktirana pozivima zabrinutih građana zbog uočenih predatora blizu naseljenih mjesta. Tijekom aktivnosti lovačke udruge poštivane su strogo propisane sigurnosne mjere i nije korišteno vatreno oružje.

Predstavnik MUP-a je rekao da je policija izašla na uviđaj na temelju prijave i da nije utvrđeno nikakvo kršenje Zakona o čemu svjedoči zapisnik PU varaždinske napravljen na licu mjesta tog dana.

Voditelj komunalnog redarstva napomenuo je da Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama nije dozvoljeno puštanje kućnih ljubimaca (pasa) bez nadzora na javne površine, kao i na lovištima koja se nalaze neposredno izvan stambenih zona, kao što je ovo područje oko Grabanica, ali i drugih rubnih dijelova grada i prigradskih naselja.

Svako lovačko društvo u RH, pa tako i Lovačko društvo „Fazan“ dužno je provoditi „lovnogospodarsku osnovu“ (plan gospodarenja divljači) koja je odobrena od strane Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te time podliježe inspekcijskom nadzoru. Na temelju lovnogospodarske osnove provode se aktivnosti zaštite i izlova divljači te briga o ostalim životinjskim vrstama, što uključuje i zaštitu zaštićenih vrsta. Ujedno se provodi i čuvanje usjeva, nasada te ostalih poljoprivrednih kultura, sprečavanje širenja zaraznih bolesti (svinjska kuga, ptičja gripa…), sprječavanje naleta vozila na divljač i ostale aktivnosti za dobrobit i sigurnost građana. Program zaštite divljači za Grad Varaždin je odobren od strane nadležnog Ministarstva poljoprivrede i omogućuje Gradu postupanje prema divljači koja se nalazi na predmetnom području kako bi se spriječile neželjene posljedice (naleti vozila, štete na imovini vrtovima, širenje zaraze i dr.)

Grad Varaždin ovim putem apelira na sugrađane da poštuju pozitivne zakonske propise i ne puštaju svoje kućne ljubimce s povodca, a u ovakvim slučajevima mirno napuste lovište u dogovoru s lovcima kako se ovakvi nepotrebni incidenti ne bi ponavljali.  

Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine

Članak 5.

Pse se smije izvoditi na javne površine ako su označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika.

Članak 6.

Psi se mogu kretati bez povodca, uz nadzor posjednika, na javnim površinama sukladno Prilogu 3.

Članak 10.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za čišćenje i očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.

PRILOG 3. Psi se mogu kretati bez povodca (izuzev opasnih i nasrtljivih vrsta), uz nadzor posjednika na javnim površinama, i to: 1. Parku za pse, 2. Livadama i šumama ukoliko nisu dio lovišta, ili ukoliko se ne nalaze unutar zone A, B i C navedenih u Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o spomeničkoj renti (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/15) (npr. uži centar i Park šetalište Vatroslava Jagića, itd.)

Gradu Varaždinu, odnosno građanima Grada je u interesu provođenje navedenih odredbi i obveza kako bi se spriječile eventualne neželjene situacije s divljači na Gradskom poručuju, a isto tako da bi se divljač zaštitila od negativnog antropogenog utjecaja na svom prirodnom staništu, što urbano naselje poput grada po svojoj prirodi svakako jest.