19. srpanj 2023. | Autor: Maja Hrešć

Postavljene nadzorne kamere na očišćenom „divljem“ odlagalištu

Grad Varaždin je u sklopu projekta uklanjanja odbačenog građevinskog otpada u Sajmišnoj ulici u Varaždinu, postavio dvije nove nadzorne kamere s ciljem sprečavanja daljnjeg onečišćenja tog prostora.

U planu je postava nadzornih kamera na još četiri lokacije na području Grada na kojima neodgovorni pojedinci učestalo odbacuju otpad.

Važno je naglasiti kako odbacivanje otpada na javne površine i površine u vlasništvu Grada Varaždina predstavlja kršenje odredbi Odluke o komunalnom redu te su za takve prekršaje predviđene novčane kazne u iznosu od 995,00 eura za pravnu i 199,00 eura za fizičku osobu. Također, odbacivanje otpada u okoliš predstavlja kršenje odredbi Zakona o gospodarenju otpadom te je kažnjivo novčanim kaznama od 1.330,00 do 1.3300,00 eura za fizičku osobu i od 2.655,00 do 26.550,00 eura za pravnu osobu.

Gradonačelnik Grada Varaždina Neven Bosilj zato poziva građane da prijave pojedince koji se svog otpada rješavaju odbacivanjem u prirodu i na javne površine: „Žalosno je da svjedočimo situacijama u kojima, nakon što uklonimo odbačeni otpad s neke površine i u potpunosti je očistimo, već drugi dan netko ponovo odbaci otpad. Zato ćemo postaviti još nadzornih kamera i pojačati kontrole pa im to zasigurno više neće biti „isplativo“ činiti. Građanima Varaždina dostupna je usluga prikupljanja otpada na području Grada putem koje mogu predati otpad davatelju javne usluge, odnosno Čistoći, ili ga predati u reciklažno dvorište, sve u okviru usluge. Ponovo apeliram da svi zajedno čuvamo okoliš i pridržavamo se zakonskih, ali i moralnih načela. Sve koji imaju saznanja ili svjedoče kršenju zakona i Odluke, molimo da to i prijave.“ – rekao je gradonačelnik.