12. travanj 2023. | Autor: dd

Postavljanje polupodzemnih spremnika za otpad

U varaždinskom naselju Banfica, djelatnici Varkoma i Čistoće počeli su u srijedu 12. travnja 2023. s postavljanje  modernih polupodzemnih spremnika za odvojeno sakupljanje različitih vrsta komunalnog otpada.   Dio je to opsežnih radova jer je Grad Varaždin ugovorio isporuku ukupno 480 polupodzemnih spremnika. U prvom natječaju ugovoreno je 325 spremnika za 65 lokacija, a potom je u drugom natječaju ugovoreno još 155 spremnika za 31 lokaciju.

Gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj pomno prati dinamiku radova:  Postavljanjem ovih modernih spremnika maknut ćemo sve postojeće kontejnere uz stambene zgrade u Varaždinu. To je velik posao ali vrijedan truda jer ćemo uljepšati stambena naselja, a korisnici će plaćati  samo prema obračunu stvarno odloženih  količina otpada. Naime, spremnici će biti opremljeni i senzorima za očitavanje podataka koliko pojedini korisnici odlažu otpada. Na taj način  varijabilni dio računa za smeće biti će proporcionalan volumenu stvarno preuzetog  mješovitog komunalnog otpada. To je puno pravedniji i ekonomičniji sustav prema građanima u odnosu na ovaj koji imamo sada, a time ćemo i motivirati građane da odlažu što manje mješovitog komunalnog otpada.

Na svakoj lokaciji uz stambene zgrade ukopava se 5 spremnika: 4 spremnika zapremnine 5 kubičnih metara za odlaganje mješovitog otpada,  za papir, plastiku i biootpad dok će spremnik zapremnine 3 kubična metra biti za staklo.  Svi će imati također senzore za očitavanje popunjenosti kojima će se ti podaci bežično prenositi davatelju usluga radi učinkovite organizacije pražnjenja i odvoženja otpada iz spremnika. Riječ je o jednoj od najsuvremenijih, provjerenih tehnologija kojom će Grad Varaždin, osigurati građanima učinkovit sustav prikupljanja komunalnog otpada. Očekuje se da će cijeli novi  sustav prikupljanja i obračuna zaživjeti krajem slijedeće, 2024. godine.