05. siječanj 2017. | Autor: [email protected]

Posljedice ne donošenja proračuna Grada Varaždina za 2017. godinu

Danas je u salonu Gradske vijećnice održana konferencija za novinare na kojoj je gradonačelnik Goran Habuš upoznao javnost i novinare o posljedicama koje će na Grad imati ne donošenje Proračuna za 2017. godinu i Odluka o privremenom financiranju Grada Varaždina na razdoblje od tri mjeseca.

Uz gradonačelnika, na konferenciji su sudjelovali i ravnatelji ustanova čiji programi i djelatnosti se financiraju iz Proračuna grada. U nastavku se nalazi link na prezentaciju u kojoj su detaljno, po granama i nadležnostima upravnih odjela Grada, navedeni projekti koji se neće realizirati u 2017. godini.

Projekti koji se neće realizirati ili čija je realizacija upitna zbog nedonošenja proračuna