15. srpanj 2020.

POPIS TRGOVINA u kojima se može ostvariti subvencija Grada Varaždina za kupnju novog bicikla

U navedenim trgovinama građani koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina mogu ostvariti subvenciju Grada Varaždina od 300,00 kuna za kupnju novog bicikla uz predočenje osobne iskaznice i potpis kojim pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da prije ove kupnje nisu iskoristili subvenciju.