13. prosinac 2022. | Autor: Maja Hrešć

Ponovljeni javni pozivi za poljoprivrednike

Grad Varaždin objavio je Ponovljene javne pozive za podnošenje prijava za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina za 2022. godinu te poziva sve poljoprivrednike s područja Grada Varaždina da pošalju svoje prijave do 21. prosinca 2022. godine do 14 sati kako bi ostvarili sufinanciranje za:

  • MJERA A - Sufinanciranje programa samoopskrbnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG), obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) te udruga i zadruga

https://varazdin.hr/javni-pozivi/mjera-ponovljeni-javni-poziv-podnosenje-prijava-sufinanciranje-programa-sopg-opg-udruga-i-zadruga-10140/

  • MJERA B - Sufinanciranje izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu za samoopskrbna obiteljska poljoprivredna gospodarstva (SOPG) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)

https://varazdin.hr/javni-pozivi/mjera-b-ponovljeni-javni-poziv-podnosenje-prijava-sufinanciranje-izravne-prodaje-poljoprivrednih-pro-10141/

  • MJERA C - Sufinanciranje nabave nove opreme za preradu i pakiranje poljoprivrednih proizvoda

https://varazdin.hr/javni-pozivi/mjera-c-ponovljeni-javni-poziv-sufinanciranje-nabave-nove-opreme-preradu-i-pakiranje-poljoprivrednih-10142/

  • MJERA D - Sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Varaždina

https://varazdin.hr/javni-pozivi/mjera-d-ponovljeni-javni-poziv-podnosenje-prijava-sufinanciranje-okrupnjavanja-poljoprivrednog-zemlj-10143/

  • MJERA E - Sufinanciranje prihrane pčelinjih zajednica

https://varazdin.hr/javni-pozivi/mjera-e-ponovljeni-javni-poziv-podnosenje-prijava-sufinanciranje-okrupnjavanja-poljoprivrednog-zemlj-10144/

  • MJERA F - Sufinanciranje nabave i postavljanja novih plastenika ili staklenika na području Grada Varaždina

https://varazdin.hr/javni-pozivi/mjera-f-ponovljeni-javni-poziv-podnosenje-prijava-sufinanciranje-nabave-i-postavljanja-novih-plasten-10145/

  • MJERA G - Sufinanciranje projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje nacionalnih i međunarodnih fondova

https://varazdin.hr/javni-pozivi/mjera-g-ponovljeni-javni-poziv-podnosenje-prijava-sufinanciranje-projektne-dokumentacije-prijavu-pro-10146/

Rok za dostavu prijava je 21. prosinca 2022. godine do 14 sati, bez obzira na način dostave. Sve informacije vezane uz pojedini javni poziv nalaze se na službenim internetskim stranicama, a dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese [email protected].