13. rujan 2022. | Autor: dd

Ponovljen poziv gospodarsko-turističkih manifestacija

Grad Varaždin objavio je Ponovljeni javni poziv za sufinanciranje programa i aktivnosti trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko - turističkih manifestacija na području Grada Varaždina u 2022. godini

Ponovljeni javni poziv raspisuje se u svrhu dodjele bespovratnih financijskih sredstava za trgovačka društava i obrte organizatore gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina od lokalnog, nacionalnog i/ili međunarodnog značaja koji svojim aktivnostima doprinose razvoju gospodarstva i turizma na području Grada Varaždina. Ponovljeni javni poziv objavljen je na web stranici Grada Varaždina sa svim obrascima i uputama za prijavitelje, a prijavitelji se na isti mogu javiti do 12. listopada 2022. godine.

 

Link na Ponovljeni javni poziv:

https://varazdin.hr/javni-pozivi/ponovljeni-javni-poziv-sufinanciranje-programa-i-aktivnosti-trgovackih-drustava-i-obrta-organizatora-9880/