14. lipanj 2016.

Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2016.

Grad Varaždin od 14. do 24. lipnja provodi Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora za Projekt „Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2016.“.

Prijave se primaju zaključno sa 24. lipnjem do 15 sati na adresu:

  • Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin s naznakom Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora iz Projekta „Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2016.“ – NE OTVARATI.

Javni poziv za projekt "Poduzetnički fond Grada Varaždina 2016"