02. rujan 2016. | Autor: [email protected]

Podijeljena uvjerenja o završenoj edukaciji nezaposlenima i umirovljenicima

podijeljena uvjerenja o završenoj edukaciji

U salonu Gradske vijećnice podijeljene su diplome polaznicima programa edukacije nezaposlenih osoba i informatičkog opismenjivanja umirovljenika. Diplome su uručili gradonačelnik Goran Habuš i Danijela Vusić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

Grad Varaždin je u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Varaždin i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje; Regionalni ured Varaždin surađivao na projektima edukacije nezaposlenih osoba u vidu programa usavršavanja za voditelje izrade i provedbe EU projekata i programa kojem je cilj bio stjecanje znanja za rad na računalu. Zajedno sa Udrugom umirovljenika Grada Varaždina provodio se i program informatičkog opismenjivanja umirovljenika i stjecanja vještina u korištenju novih tehnologija. Programe je uspješno završilo 24 nezaposlenih i 36 umirovljenika za što je  Grad Varaždin osigurao sredstva u iznosu od 150 000 kuna.