06. rujan 2016. | Autor: [email protected]

Podijeljena informatička oprema mjesnim odborima

podjela informatičke opreme

U salonu Gradske vijećnice podijeljena je dokumentacija i informatička oprema predsjednicima i članovima deset Vijeća mjesnih odbora sa područja Grada Varaždina.

Nakon 2015. godine i nabave računala i pisača za četiri mjesna odbora, ove godine nabavljeno je sedam stolnih računala marke Lenovo s pripadajućom licencom operativnog sustava Microsoft Windows 10 te LCD monitori i laserski pisači A4 formata putem bagatelne nabave objavljene na Internet stranicama Grada Varaždina. Računala i računalnu opremu podijelio je gradonačelnik Goran Habuš s ciljem osiguravanja boljih uvjeta za administrativne i druge poslove mjesnih odbora. U tu svrhu iz proračuna Grada Varaždina za ovu godinu osigurano je 31 000 kuna za nabavu informatičke opreme. Gradonačelnik je naglasio važnost mjesnih odbora za Grad Varaždin kao i njihova informatizacija i opremanje. Sada svi mjesni odbori imaju fiksnu telefoniju, širokopojasni internet priključak te pripadajuću računalnu opremu za što je u proteklih godinu dana utrošeno 92 000 kuna.