31. kolovoz 2022. | Autor: dd

Počinju radovi u Ulici Vatroslava Lisinskog u Varaždinu

U četvrtak 1. rujna 2022. godine u Ulici Vatroslava Lisinskog u Varaždinu počinju opsežni radovi na izvanrednom održavanju kolnika i nogostupa. Izvođač radova će biti poduzeće Vodogradnja d.o.o.

Terminskim planom planirano trajanje radova je 100 dana, a očekuje se da će zbog izvođenja radova vjerojatno zadnjih 30 dana biti potpuno onemogućen prolaz ulicom Vatroslava Lisinskog.

 

Za stanare stambene zgrade u Vrazovoj ulici  i stanare Ulice Vatroslava Lisinskog planira se izvesti privremeni novi ulaz na parkiralište iza zgrade u Vrazovoj ulici i to iz ulice  A. K. Miošića.

 

PODACI O PROJEKTU:

Glavnim projektom uređenja Ulice Vatroslava Lisinskog predviđena je obnova postojećeg kolnika i pješačkih staza u ukupnoj dužini ulice. Na cijelom potezu postojeće prometnice predviđa se izvođenje nove kolničke konstrukcije sa završnim opločenjem granitnom kockom, dakle prometnice i pješačkih staza. Uz rubove kolnika predviđa se izvedba rigola. Na novo projektiranoj prometnici je predviđeno rješenje odvodnje u novoprojektirane slivnike s ravnom rešetkom i taložnicom.  Planirana vrijednost radova je oko 1.920.000,00 kn bez uključenog PDV-a, donosno 2.400.000,00 kn s uključenim PDV-om