01. travanj 2016. | Autor: [email protected]

Počinju radovi u Ulici Ognjena Price – privremena regulacija prometa

Temeljem programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina za 2016. godinu, dana 04. travnja 2016. godine, započeti će izvođenje radova na II fazi rekonstrukcije Ulice Ognjana Price – dionica od Trenkove ulice do Ulice V. Špinčića, u dužini od 131,14 m.

Predviđeno vrijeme trajanja radova je 57 kalendarskih dana, što znači da bi radovi trebali završiti do 30. svibnja 2016. godine. U sklopu radova izvesti će se i radovi na rekonstrukciji objekata komunalne infrastrukture – vodovodna mreža sa priključcima, mreža odvodnje sa priključcima, te plinska mreža sa priključcima, a koje će izvoditi Varkom d.d. Varaždin, te Termoplin d.d. Varaždin.

Radove na rekonstrukciji prometnice će kao ugovorni izvoditelj radova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina izvoditi COLAS Hrvatska d.d., Međimurska 26, Varaždin. Radovi će se izvoditi radnim danom (ponedjeljak-subota) između 6.00 i 17.00 sati.

Za vrijeme obavljanja radova dio Ulice Ognjena Price (od Trenkove ulice do Ulice V. Špinčića), u zoni obuhvata gradilišta biti će zatvoren za promet, a isti će se odvijati utvrđenim pravcima kretanja koji će biti označeni postavljenom prometnom signalizacijom.