02. rujan 2022. | Autor: DD

Počinje glasovanje za izbor najboljih projekata za mlade Varaždince

U subotu 3. rujna 2022. godine počelo je glasovanje za izbor najboljih projekata za mlade koji su pristigli na javni poziv Odbora za mlade Gradskog vijeća Grada Varaždina.

Odbor za mlade Gradskog vijeća Grada Varaždina po prvi puta je pokrenuo kreativan izbor najboljih projekata koji će biti sufinancirani iz participativnog proračuna mladih Grada Varaždina. Nakon objavljenog javnog poziva, mladi Varaždina su mogli prijaviti različite projekte u skladu sa svojim interesima. Projekti su predstavljeni na Facebook stranici Grada Varaždina, zatim na konferenciji za novinare 29. kolovoza u palači Herzer, a na službenim web-stranicama Grada Varaždina objavljene su sve prijave za svih dvanaest projekata:

https://varazdin.hr/participativni-proracun-mlade-2022-projekti/

Glasovanje za najbolje projekte za mlade Varaždince biti će moguće od 3. rujna do 23:59 sati 11. rujna 2022. godine putem računala ili mobilnog telefona na online Google Forms obrascu koji se nalazi na linku:

 https://forms.gle/6J9c4gAfAHCoeeLz7

Za pristup obrascu mora se biti prijavljen na Google računu. Pravo glasa imaju samo mlade osobe starosti 15 do 30 godina s prebivalištem/boravištem na području Grada Varaždina. Svaki glasač ima mogućnost glasovati za tri, po njegovom mišljenju, najbolja projekta. Na temelju broja prikupljenih glasova, bit će objavljena lista projekata koji će ostvariti sufinanciranje.