08. rujan 2016. | Autor: [email protected]

Početna konferencija projekta „POSITIVA“

projekt "POSITIVA"

U palači Herzer održana je početna konferencija projekta „POSITIVA – POmoćnici oSIguravaju nasTavak Inkluzije i obrazoVAnja“ koji osigurava pomoćnike u nastavi učenicima sa teškoćama u razvoju.

Početak projekta najavili su gradonačelnik Goran Habuš i Danijela Vusić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti u ime Grada Varaždina te Jasmina Dvorski, Marin Vučić i Miljenko Ernoić kao predstavnici partnera na projektu. Ovime je osigurano 56 asistenata za 59 djece sa poteškoćama, a rebalansom gradskog proračuna osigurati će se i dodatnih 7 u osnovnim školama i 15 u dječjim vrtićima. Ukupna vrijednost projekta je 2 300 000 kuna od čega Grad Varaždin sudjeluje sa 800 000 kuna. Gradonačelnik je zahvalio svima koji sudjeluju i koji će u budućnosti sudjelovati na ovakvim projektima i poželio puno uspjeha asistentima u njihovom radu.