26. ožujak 2018. | Autor: [email protected]

Počeli radovi na velikom projektu Aglomeracije

Ponedjeljak 26. ožujka 2018. godine bit ću upamćen kao dana kada su počeli radovi na Aglomeraciji - najvećem komunalnom projektu u povijesti Varaždina i okolice. 

Teški strojevi poduzeća Tegra počeli su s iskapanjem prvih metara kanala u koje će radnici položiti cijevi za odvodnju u sustavu općina Vidovec i Maruševec. U Vidovcu je otvoreno gradilište A3, a planirano je da će biti položeno cijevi u dužini 64 kilometra te uređene 42 crpne stanice. Vrijednost ugovorenih radova je oko 95,5 milijuna kuna.

Gradonačelnik Grada Varaždina dr.sc. Ivan Čehok nije krio zadovoljstvo što su radovi konačno počeli:

Napokon počinju radovi na Aglomeraciji Varaždin, i to zapadni dio koji obuhvaća općine Vidovec i Maruševec. Aglomeracija i znači upravo to, prsten oko grada. Sada slijede radovi na području grada, Zbelava i južni dio, Biškupec i Jalkovec, a zatim i na preostala dva područja od ukupno četiri koliko ih obuhvaća Aglomeracija Varaždin. Bilo je dosta upita građana kada će radovi početi, no moramo biti svjesni da će biti velikih poteškoća u prometu. Međutim, ovo je najveći projekt u povijesti grada i ovih općina, koji nas definitivno stavlja na kartu europskih sredina koje će štititi svoje podzemne vode i okoliš te omogućiti stanovništvu da se svi priključe na javnu kanalizaciju. S dogradnjom pročistača, koja će se, nadam se, konačno raspisati sada na proljeće, što rade Hrvatske vode, i trebala bi se realizirati u roku dvije godine, mi bismo bili prvi veći grad i prsten oko grada potpuno pokriven kanalizacijom.

Gradonačelnik je zamolio ponovo građane za strpljenje i razumijevanje jer se očekuju poteškoće u prometu zbog odvijanja radova. Kako je najavio Željko Bunić, direktor Varkoma, do 7. svibnja bit će otvorena sva gradilišta u sklopu projekta. Odbacio je sve spekulacije da će doći do zastoja u odvijanju tog projekta koji će potrajati 6 godina i koji će u konačnici stajati gotovo 855,8 milijuna kuna.