05. srpanj 2022. | Autor: dd

Počeli Jagićevi dani

Međunarodni znanstveno-stručni skup 2. Jagićevi dani: komunikologija, filologija, metodika otvoren je danas, u utorak, 5. srpnja 2022. godine u dvorani skupštine Varaždinske županije.

Nakon što je skup pozdravila  predsjednica Organizacijskoga odbora, dr. sc. Martina Hranj  sudionicima su se pozdravnim riječima obratile zamjenica župana Silvija Zagorec i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Varaždina Danijela Vusić. Skup je otvorila predsjednica Programskoga odbora doc. dr. sc. Jasmina Dvorski. Sve su govornice naglasile potrebu očuvanja i važnost djela rođenog Varaždinca Vatroslava Jagića, jednog od najpoznatijih slavista i jezikoslovaca čije će se stota obljetnica smrti obilježiti slijedeće godine.

Pod pokroviteljstvom Grada Varaždina i Varaždinske županije, a u organizaciji udruge za promicanje usmenog pripovijedanja i popularizaciju znanosti  Kreativni studio „Logos“, znanstveno-stručni skup okupit će četrdesetak sudionika i predavača. Slijedeća dva dana govorit će se o važnosti  komunikacija, a naročito o emocijama u javnom komuniciranju.