16. prosinac 2016. | Autor: [email protected]

Počela izgradnja trim-staze u Jelačićki

U šumi Jelačićki pokraj Gradske sportske dvorane, popularne Arene na Dravi,radnici Parkova danas su počeli izgradnju trim staze. Početak radova konferencijom za novinare obilježili su gradonačelnik Goran Habuš i direktor Parkova Marin Bašić sa suradnicima.

Na temelju prijedloga stručne službe Parkova d.d. Varaždin, odnosno idejnog rješenja, tvrtka Brakus d.o.o. iz Varaždina izradila je Glavni arhitektonski projekt trim staze u šumi Jalačički, jugozapadno od Gradske sportske dvorane Varaždin, na čkbr 8606/1 ko Varaždin. Namjena trim staze je za rekreaciju privatnih i profesionalnih korisnika, u neograđenom prostoru.

Ukupna površina trim staze je oko 75.000 m2. Trim staza je nepravilnog tlocrtnog oblika dužine 2.000 m i širine 1,6 m te će imati 14 proširenja odnosno trim stanica (pojedinačnih površina od 30 do 100 m2), na kojima se postavljaju razne tipske sprave za vježbanje izražene od prirodnih materijala.

Na samom ulazu u trim stazu nalazit će se INFO ploča sa shemom trim staze i označenim trim stanicama. Trim staza može prema želji i potrebama korisnika biti podijeljena na 2 zone – za kraću i dužu trasu rekreacije. U zone se ulazi iz zajedničkog ulaznog dijela. U svakoj zoni se nalaze malčirane staze prilagođene postojećoj vegetaciji visokog zelenila i travnate površine na kojima su smještene sprave za rekreaciju i vježbanje te klupice za odmor na pojedinim dijelovima trasa. Na raskršćima trim staze biti će postavljeni smjerokazi te ploče upozorenja pri prelasku staze preko prometnice. Unutar trim staze bit će smješteni koševi za smeće s vrećicama za smeće.

Pješački pristup je sa svih strana, a glavni ulaz je formiran u istočnom dijelu čestice s postojećeg pješačkog puta. Prilaz za servisera vozila (kosilice i traktore) predviđen je također s istočne strane čestice. Zahvatom se ne predviđa izgradnja nijednog objekta unutar parka.

Tvrtka Parkovi ovaj je tjedan započela sa pripremnim radovima trasiranja i iskopa staze, te sa radovima iskopa staza i nivelacije terena sa iskopanim humusnim materijalom. Nakon izrade staza, krenuti će se sa izradom proširenja odnosno trim stanica na kojima se nalaze sprave za vježbanje, a uz koje se postavljaju INFO ploče sa slikom i nazivom sprave te opisom vježbe:

NJIHANJE NOGAMA

PRESKAKANJE

HODANJE PO GREDI

 SKAKANJE I TRČANJE

PRELAŽENJE NA RUKAMA

PRESKAKIVANJE PREPREKA

PRESKAKANJE I OBILAŽENJE PREPREKA

PREBACIVANJE PREKO VISINSKIH PREČAKA

SUNOŽNI SKOKOVI

VIŠENAMJENSKE VJEŽBE

SKLEKOVI, DIZANJE NA RUKAMA

OVJES NA RUKAMA

ISTEZANJE RUKU

ISTEZANJE RUKU

 

Investitor izgradnje trim staze je Grad Varaždin, a ukupna vrijednost projekta je 193.968,75 kn bruto.