28. svibanj 2015.

Počela izgradnja 1,5 milijuna vrijednog rotora

rotor presica

PODACI O RADOVIMA NA REKONSTRUKCIJI RASKRIŽJA U GOSPODARSKOJ ULICI (KOD BAUHAUSA)


1. Rekonstrukcija raskrižja u Gospodarskoj ulici, u Varaždinu.
a) Temelj: - Program izgradnje nerazvrstanih cesta za 2015. godinu,
b) Predmet radova: - Rekonstrukcija raskrižja u Gospodarskoj ulici (kod
Bauhausa), u Varaždinu, sistemom kružnog toka (rotor) – rekonstrukcija plinske
mreže sa priključcima, rekonstrukcija javne rasvjete, zaštita  i izmicanje instalacija
DTK, glodanje postojećeg habajućeg sloja asfalta, iskop i nasip za izradu
tamponskog sloja nove kolničke konstrukcije, postava novih rubnjaka, uređenje
oborinske odvodnje, asfaltiranje kolnika novim nosivim i habajućim slojem
asfalta, te uređenje i asfaltiranje nogostupa sa obije strane ceste.
c) Financiranje (građevinski radovi): -  MUP RH 1.290.109,21 kn (uključivo
PDV)
d) Financiranje (javna rasvjeta, zaštita DTK): -  Grad Varaždin 241.586,75 kn
(uključivo PDV)
e) Izvoditelj: „COLAS Hrvatska“  d.d.
f) Nadzor: „LABOS“ d.o.o. Varaždina
g) Početak radova: 28. V 2015. god.
h) Završetak radova: 75 kalendarskih dana