12. rujan 2019. | Autor: Maja Hrešć

Pilot festival projekta Come in! u rumunjskom Gyergyószentmiklósu

Predstavnici Grada Varaždina su od 7. do 9. rujna 2019. godine sudjelovali na prvom pilot festivalu u sklopu EU projekta Come in!, programa URBACT III, koji se održao u rumunjskom gradu Gyergyószentmiklós.

Za predstavnike partnera projekta iz mreže od sedam gradova koji sudjeluju u projektu Come in! održan je sastanak partnera te su organizirane i dvije radionice. Prva radionica bila je na temu placemaking-a i sastojala se od teorijskog dijela analize zadanog prostornog obuhvata i praktičnog dijela u kojem su sudionici realizirali manji zahvat u prostoru. Druga radionica bila je na temu uključivanja djece kroz radionice o suvremenoj graditeljskoj baštini na kojoj su sudionici dobili teorijske i praktične smjernice kako raditi s djecom u pripremi i za vrijeme trajanja festivala.

Partnerima projekta najavljeni su nadolazeći sastanci koji će se održati  u sklopu Őrmező festivala u Újbudi (Budimpešta) te u španjolskom gradu Plasencia nakon čega slijedi sedmomjesečna pauza sastanka do pilot festivala u varaždinskom Đureku.

Cilj festivala u Gyergyószentmiklósu bila je promocija armenske povijesne graditeljske ostavštine, a organizatori su uspjeli potaknuti interes građana jer se festivalu odazvao velik broj posjetitelja.