29. lipanj 2022. | Autor: dd

Partnerskom vijeću predstavljena komunikacijska strategija

 

U srijedu, 29. lipnja 2022. godine u multimedijalnoj dvorani GMV u palači Herzer održana je 2. sjednica Partnerskog vijeća urbanog područja Varaždin na kojoj je predstavljen konačni Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja ( SRUP ).

Odluku o pokretanju postupka izrade provedbenih dokumenata SRUP-a Varaždin, Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana donijelo je Gradsko vijeće Grada Varaždina na svojoj sjednici 30. ožujka 2022. godine.

 

Kroz konačan Nacrt Komunikacijske strategije članovi Partnerskog vijeća upoznali su se s komunikacijskim ciljevima koje grad Varaždin, kao nositelj izrade SRUP-a, želi postići komunikacijom s javnošću te na koji način definira ključne komunikacijske poruke, ciljane skupine i komunikacijske kanale.

 

Uz konačan Nacrt Komunikacijske strategije prezentiran je i komunikacijski akcijski plan kojim se definira okvir za postizanje komunikacijskih ciljeva određenih komunikacijskom strategijom i koji detaljno razrađuje mjere i aktivnosti informiranja i vidljivosti na operativnoj razini u svrhu provedbe komunikacijskih ciljeva. Na sjednici su prisustvovali članovi i zamjenici članova Partnerskog vijeća urbanog područja Varaždin te predstavnici tvrtke MARA d.o.o., izrađivači SRUP-a Varaždin.