16. lipanj 2016.

Parkovi d.d. sklopili ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša za nabavku električnih vozila

Novi ekološki projekti i najnoviji certifikat ISO 14001:2015

Briga za okoliš sastavni je dio poslovanja Parkova d.d.. Dolaskom nove Uprave učinjen je značajni zaokret u smjeru povećanja kvalitete te je započet put prema integraciji ekoloških vrijednosti u poslovanje i buduće projekte Parkova.

Održivo upravljanje okolišem Parkovi baziraju na dobro promišljenom i ekonomičnom korištenju resursa, upotrebi ekološko prihvatljivih metoda i materijala, selekciji i smanjenju otpada i racionalnom potrošnjom energenata.

„Kada govorimo o našem budućem razvoju, svijest o zaštiti okoliša je imperativ. U svim segmentima poslovanja naglasak smo stavili na očuvanje i odgovorno upravljanje resursima. Izvršen je niz aktivnosti za smanjenje potrošnje energije i vode i provedene su interne edukacije o mogućnostima racionalizacije potrošnje energenata. Odvojeno sakupljamo otpad već duže vrijeme, a sve su intenzivnije i aktivnosti usmjerene na poboljšanje energetske učinkovitosti. S tim u vezi do sada je u Parkovima d.d. pokrenuto nekoliko projekata, od čega je kao prvi takav realizirana investicija u sunčanu fotonaponsku elektranu za vlastite potrebe. Ona je praktični primjer iskoristivosti obnovljivih izvora energije kroz energetske uštede, očuvanje okoliša i financijsku korist.“

Između ostalog, predviđeno je da se u zgradi na kojoj se nalazi sunčana elektrana izradi punionica za električna vozila, kao dio slijedećeg zelenog projekta iz Parkova.

Ovih dana Parkovi su sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopili Ugovor o neposrednom sufinanciranju projekta poticanja čistijeg transporta „Nabava električnih vozila“ davanjem sredstava subvencije. Ugovor je sklopljen temeljem Projekta kojeg su izradili Parkovi d.d., a koji se odnosi na nabavku 4 teretnih električnih vozila za logistiku na Gradskom groblju Varaždin. Glavni ciljevi Projekta su zaštite okoliša i očuvanja kulturne baštine groblja, smanjenje emisije štetnih plinova u okoliš, ušteda goriva, smanjenje onečišćenja okoliša, eliminiranje mogućnosti zagađenja tla i podzemnih voda procjednim vodama koje može nastati nakon prolijevanja goriva iz spremnika ili prolijevanja ulja i goriva iz radnih strojeva, smanjenje troškova održavanja voznog parka na groblju, smanjenje buke na groblju, povećanje efektivnosti rada i povećanje kvalitete komunalne usluge za građane.

„Kupnja spomenutih električnih vozila rezultirat će uštedama, pozitivnim utjecajem na okoliš te boljom uslugom korisnicima groblja. Vozila koja se nabavljaju su posebno opremljena i prilagođena potrebama groblja. Korištenje električne energije umjesto goriva, neispuštanje štetnih plinova,  jednostavnost u primjeni, tihi rad i ekonomična eksploatacija njihove su najvažnije prednosti.“

U Parkovima je izrađen i projekt peći na pelete kojom bi se iz drvne mase koja nastaje obavljanjem djelatnosti Parkova grijali plastenici i staklenici za proizvodnju bilja. Realizacijom ovoj projekta očekuju se uštede u potrošnji plina i smanjenje emisije štetnih plinova te ušteda financijskih sredstava, a projekt će se prijaviti na neki od budućih natječaja z sufinanciranje.

Ekološku osviještenost djelatnici Parkova pokazali su još prije dvije godine, inicijativom da se nabavi 5 bicikla kojima se koriste umjesto automobila na području grada. Slijedeći korak biti će i zamjena postojećeg voznog parka električnim i hibridnim vozilima, u skladu s financijskim mogućnostima i subvencijama Fonda za zaštitu okoliša.

Uz sve spomenute projekte koji su do sada uspješno realizirani, ali i nove ideje za budućnost, Parkovi s ponosom od ovog tjedna ističu da su nositelj novog cetrifikata upravljanja okolišem, ISO 14001:2015, trenutno među rijetkima u Hrvatskoj.