12. svibanj 2021. | Autor: Maja Hrešć

Panel rasprava

Grad Varaždin i društvo ČISTOĆA d.o.o., a nakon početnog javnog predavanja o povijesti mačaka, nastavljaju s podizanjem svijesti kod građana glede skrbi o napuštenim, zanemarivanim i zlostavljanim mačkama, ali i ostalih odbačenih kućnih ljubimaca na području Grada Varaždina, te na tu problematiku organiziraju PANEL RASPRAVU koja će se održati dana 13. svibnja 2021. godine s početkom u 19:00 sati u HNK Varaždin (Velika koncertna dvorana).

Panel raspravu vodit će Kristijan Petrović koji će uz sudionike rasprave: g. Zlatan Avar (Grad Varaždin), g. Miljenko Ernoić (Razvojna agencija Sjever – DAN), gđa. Damira Marušić (Udruga ''Sklonište dobrote'' – Čakovec) i g. Davor Skroza (TD ČISTOĆA d.o.o.) zainteresiranoj javnosti prezentirati:

 

  1. rezultate provedene besplatne sterilizacije mačaka na području Grada Varaždina u periodu ožujak – svibanj 2021. godine uz naglasak na važnost sterilizacije mačaka i brigu o napuštenim mačkama
  2. Idejni projekt izgradnje SKLONIŠTA ZA MAČKE na lokaciji Macinka u Varaždinu (I. faza), investitor Grad Varaždin, vrijednost investicije 3 mil kuna, te prezentacija nastavka uređenja i prenamjene lokacije Macinka (II. faza), a koju lokaciju je Republika Hrvatska darovala Gradu Varaždinu ukupne površine 90.000 m²
  3. Idejni projekt izgradnje EDUKATIVNE ŠETNICE (''Manhattan na Dravi'') koja uz edukativno-komunalnu namjenu za obrazovanje mlađih generacija u pogledu zaštite okoliša i prirode te gospodarenja otpadom ima i svrhu uz turističke, umjetničke i sportsko-rekreacijske sadržaje ''vratiti'' Varaždin na Dravu


S obzirom na trenutno važeće epidemiološke mjere na panel raspravi može biti prisutno najviše 25 posjetitelja pa je stoga organizirano i praćenje ove rasprave putem live streaminga:

https://www.facebook.com/GradVz/posts/4185644101485718?notif_id=1620808511020038&notif_t=live_video_schedule_broadcaster&ref=notif