21. svibanj 2018. | Autor: Dražen Dretar

Otvoreni radovi na varaždinskom dijelu aglomeracije

U Črncu Biškupečkom u ponedjeljak su otvoreni radovi čime se počelo na izvođenju četvrtke faze Aglomeracije – najvećeg komunalnog projekta u Varaždinu.

Uz gradonačelnika dr.sc. Ivana Čehoka, početku radova prisustvovali su potpredsjednik Vlade Predrag Štromar, dr.sc. Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike, mr.sc. Zoran Đuroković, direktor Hrvatskih voda i drugi.

Kako je istaknuto na predstavljanju projekta, izvoditelji radova su Kolektor Koling d.o.o., Arkova ulica 43, Idrija, Slovenija i Projektgradnja d.o.o., Vrbska 3, Gornja Vrba, Hrvatska.

Ugovoreni iznos radova je 66.811.595,75 kuna, a rok dovršenja je 39 mjeseci.

Ovim je ugovorom predviđena izgradnja 15.207 metara gravitacijskih cjevovoda, 4.456 metara gravitacijskih kolektora mješovite odvodnje, 2.653 metra tlačnih cjevovoda, 7 crpnih stanica, 1 retencijski bazen, 564 metra rasteretnog kanala te sanacija 2.654 metra kolektora mješovitog sustava odvodnje.

U naseljima Poljana Biskupečka, Jalkovec, Gojanec i dijelu jugozapadnog kolektora predviđena je izgradnja 10.108 metara gravitacijskih i 170 metara tlačnih cjevovoda, 928 metara cjevovoda mješovite odvodnje i 1 crpne stanice.

U naselju Zbelava predviđena je izgradnja 1.418 metara sanitarnih gravitacijskih cjevovoda, 984 metra tlačnih cjevovoda i 3 crpne stanice.

U naselju Črnec Biskupečki predviđena je izgradnja 3.681 metra sanitarnih gravitacijskih cjevovoda, 502 metra tlačnih cjevovoda i 2 crpne stanice.

Predviđena je izgradnja jugozapadnog kolektora grada Varaždina ukupne dužine 3.528 metara gravitacijskih cjevovoda, 997 metara tlačnih cjevovoda, 1 crpne stanice, rasteretnog kanala duljine 564 metara i 1 retencijskog bazena.

Predviđeno je saniranje postojećega gravitacijskog kolektora mješovite odvodnje grada Varaždina. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.