19. listopad 2012.

Otvorene ponude za koncesije za novonastali varaždinski otpad

otvaranje ponuda1 image otvaranje ponuda web1

19.10.2012. - U varaždinskoj Vijećnici danas su javno otvorene ponude za obavljanje komunalne djelatnosti odlaganja komunalnog otpada s područja Grada Varaždina. Za zbrinjavanje novonastalog varaždinskog otpada stigle su dvije ponude: UNIVERZAL-a d.o.o iz Varaždina i zajednička ponuda BABIĆ d.o.o. – T7 VIS d.o.o. UNIVERZAL je za zbrinjavanje tone novonastalog otpada ponudio 519,98 kn ( 649,98 kn s PDV-om), a BABIĆ –T7 VIS 502,00 kn ( 627,50 kn s PDV-om).
Stručno će povjerenstvo razmotriti obje ponude  i dati prijedlog Gradskom vijeću, koje donosi konačnu odluku o odabiru koncesionara.
Uz stručno povjerenstvo, na otvaranju ponude bili su predstavnici oba ponuđača.