07. prosinac 2023. | Autor: dd

Otvorene izložbe u obnovljenoj Gradskoj vijećnici

U obnovljenoj Gradskoj vijećnici Grada Varaždina, na Trgu kralja Tomislava, u srijedu 7. prosinca 2023. godine otvorene su tri izložbe.  

U salonu vijećnice otvorena je izložba dječjih foto i likovnih radova pristiglih na natječaj povodom 500 godina Gradske vijećnice. U kabinetu gradonačelnika postavljena je izložba starih razglednica kolekcionara Srećka Sačića u organizaciji Varaždinskog kolekcionarskog kluba, a u prizemlju je Državni arhiv Varaždin priredio izložbu starih dokumenata koji govore o bogatoj povijesti Varaždina i same zgrade Gradske vijećnice.

Izložbe je otvorio Lovro Lukavečki, predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina u nazočnosti pročelnica Anice Mušanović i Danijele Vusić, članova stručnih povjerenstava te građana. Prilikom otvorenja izložbe dječjih likovnih i foto radova, djeci i njihovim mentorima uručene su nagrade. Na otvorenju izložbe razglednica govorili su predsjednik Varaždinskog kluba kolekcionara Milan Pavleković i kolekcionar Srećko Sačić. O dokumentima iz Državnog arhiva govorili su ravnatelj Damir Hrelja i arhivistica Karmen Levanić.

Izložbe se mogu razgledati u petak, 8. prosinca u vremenu od 10,00 do 11,00 sati te od 17,00 do 18,00 sati. Nadalje, u vremenu od 11. do 15. prosinca 2023. Gradska vijećnica će biti otvorena građanima svaki dan u vremenu od 10,00 do 11,00 sati te od 17,00 do 18,00 sati.