18. studeni 2015. | Autor: [email protected]

OTVORENA JAVNA KONFERENCIJA U SKLOPU PROGRAMA CENCE 2020

CENCE 2020 image DSCN0126 (2)

Gradonačelnik Goran Habuš danas je prigodnim govorom otvorio Javnu konferenciju na temu organizacija sustava gospodarenja otpadom u sklopu provođenja Programa CENSE 2020. Grad Varaždin se, kao jedan od sedam partnera, uključio u EU projekt „CENSE 2020“, koji se sufinancira kroz program „Europa za građane“ Europske izvršne obrazovne, audiovizualne i kulturne agencije (EACEA).
Na konferenciji su predstavnici svih partnera detaljnije predstavili svoje provedene i planirane projekte iz područja gospodarenja otpadom dok je Grad Varaždin naglasak stavio na uvođenje slijedeće faze uspješnog projekta primarne selekcije otpada te na dosadašnja iskustva s organizacijom cijelog sustava.