19. srpanj 2013.

Otvoren Centar za informiranje i savjetovanje u karijeri

rsic3

19.07.2013.-U Kukuljevićevoj ulici u Varaždinu danas je otvoren Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri. Riječ je o projektu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a ministru rada Mirandu Mrsiću dobrodošlicu u Varaždin poželio je i zamjenik varaždinskog gradonačelnika Vjeran Radelić.„Otvaranje Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri veliki je korak u modernom, europskom pristupu ne samo zaposlenosti, već i promišljanju o karijeri, cjeloživotnom učenju i napredovanju i vjerujem da će značajno doprinijeti  smanjenju brojke od 2799 nezaposlenih u Varaždinu. Centar će, nadam se, biti osobito usmjeren na mlade, moram ovdje istaknuti da i Grad Varaždin nastoji što je moguće više sudjelovati u programima koji se tiču zapošljavanja mladih. Prošle smo se godine po prvi put uključili u program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u sklopu kojeg je priliku da stekne prva radna iskustva i položi državni ispit dobilo 22 sposobnih mladih ljudi. Grad Varaždin i Hrvatski zavod za zapošljavanje dobri su i vjerni partneri koji su do sada zajedno sudjelovali na 4 europska projekta, a nadam se da nas na tom polju čeka još mnogo zajedničkih projekata, u interesu svih Varaždinki i Varaždinaca.“ – rekao je Radelić.