21. veljača 2020. | Autor: ddretar

Otvaraju se javni natječaji za POS i najam stanova

Svi Varaždinci koji žele kupiti POS-stan ili unajmiti stan u vlasinštvu ili pod upravljanjem Grada Varaždina uskoro će dobiti novu priliku. Pa ukoliko žele iskoristiti priliku trebaju se s odgovorajućom dokumentacijom javiti na vrijeme.

Od utorka 25. veljače 2020. g. će biti otvoren Javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova građenih po Programu društveno poticane stanogradnje za naredno razdoblje a istog dana će se objaviti u Varaždinskim vijestima i na web stranicama Grada Varaždina i Javne ustanove Gradski stanovi, zajedno s obrascem za podnošenje zahtjeva. Osim sa web stranica, obrasci će se moći preuzeti i osobno u Upravnom odjelu za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina, Trg slobode 12/II.

Ispunjene obrasce i potrebnu popisanu dokumentaciju potrebno je dostaviti najkasnije zaključno do 11. ožujka 2020. natrag u Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša, Trg slobode 12/II, putem pošte ili osobno.

 

 

 

Od utorka 10. ožujka 2020. g. će biti otvoren Javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za dodjelu u najam stanova u vlasništvu ili pod upravljanjem Grada Varaždina za naredno razdoblje, a istog dana će se objaviti u Regionalnom tjedniku i na web stranicama Grada Varaždina, zajedno s obrascem za podnošenje zahtjeva. Osim sa web stranica, obrasci će se moći preuzeti i osobno u Upravnom odjelu za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina, Trg slobode 12/II.

Ispunjene obrasce i potrebnu popisanu dokumentaciju potrebno je dostaviti najkasnije zaključno do 01. travnja 2020. natrag u Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša, osobno ili putem pošte.