07. travanj 2022.

Otkriveno arheološko nalazište uz Lisakovu kulu

Prilikom radova na uređenju terase uz Lisakovu kulu na Trgu bana Josipa Jelačića u Varaždinu privatni investitor, tvrtka MARKEL d.o.o., naišao je na zanimljivo arheološko nalazište o kojem je po pronalasku obavijestio Konzervatorski odjel u Varaždinu. Konzervatorski odjel odmah je počeo s provođenjem arheološkog nadzora nalazišta i izradom arheološkog nalaza.

Pročelnica Konzervatorskog odjela u Varaždinu dr. sc. Vesna Pascuttini Juraga izjavila je kako je prema trenutnim nalazima najvjerojatnije riječ o dijelu obrambenog sustava renesansnog grada Varaždina budući da su se ovdje nalazila sjeverna gradska vrata koja su se sastojala od dvije kule od kojih je danas sačuvana samo jedna, Lisakova kula.

„Konzervatorski odjel u Varaždinu propisao je da se prilikom svih zemljanih radova treba provoditi arheološki nadzor te su ovom prilikom na lokaciji na kojoj se trenutno nalazimo pronađeni ostaci zida i prema mišljenju arheologa pretpostavlja se da je riječ o ostacima povijesnog obrambenog sustava oko grada Varaždina. Po završetku istraživanja odlučit će se da li će se arheološki nalaz prezentirati ili će se samo dokumentirati za buduće generacije.“ – naglasila je pročelnica Konzervatorskog odjela u Varaždinu dr. sc. Vesna Pascuttini Juraga.

„Ovdje se radi o javnoj površini na kojoj je privatni investitor pronašao arheološko nalazište. Izrazito mi je drago što će se privatni investitor tvrtka MARKEL d.o.o., na čelu s vlasnikom Marinom Kelemenićem, o svoj trošak u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Varaždinu, pobrinuti kako bi svi saznali kakve je zidine imao naš grad nekada. Zahvaljujem savjesnim privatnim investitorima na odgovornosti i suradnji s Gradom Varaždinom i s Konzervatorskim odjelom u Varaždinu.“ – zaključio je gradonačelnik.