17. svibanj 2017. | Autor: [email protected]

Otišle prijave za nove vrtiće u Donjem Kućanu i Hrašćici

Grad Varaždin za je u petak podnio prijavu za izgradnju novog vrtića u Donjem Kućanu, a Dječji vrtić Varaždin jučer za izgradnju novog vrtića u Hrašćici.

Sukladno donesenoj Odluci o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Varaždina za projekt gradnje zgrade javne-društvene namjene dječjeg vrtića Donji Kućan i Odluci o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Varaždina za projekt gradnje zgrade javne-društvene namjene dječjeg vrtića Hrašćica koje je donijelo Gradsko vijeća Grada Varaždina, Grad Varaždin je na temelju natječaja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu podmjere 7.4. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" - provedba tipa operacije 7.4.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" prijavio oba projekta.

Nositelj projekta za gradnju zgrade javne-društvene namjene dječjeg vrtića Donji Kućan je Grad Varaždin, dok je za projekt gradnje zgrade javne-društvene namjene dječjeg vrtića Hrašćica nositelj gradska ustanova Dječji vrtić „Varaždin“.

Ukupna vrijednost projekta za gradnju zgrade javne-društvene namjene dječjeg vrtića Donji Kućan iznosi 6.411.250,00 kuna. Ukupna vrijednost projekta za gradnju zgrade javne-društvene namjene dječjeg vrtića Hrašćica iznosi 7.667.304,81 kn kuna.

Oba projekta financirati će se sredstvima javne potpore u visini do 80% prihvatljivih troškova, od čega je 85% potpore iz proračuna EU te 15% potpore iz proračuna Republike Hrvatske. Preostalih 20% troškova financirati će se proračunskim sredstvima Grada Varaždina.