14. listopad 2022. | Autor: Maja Hrešć

Osnivanjem novog mjesnog odbora do aktivnije suradnje s građanima

Gradonačelnik dr. sc. Neven Bosilj podnio je inicijativni prijedlog Gradskom vijeću Grada Varaždina za preustroj mjesnih odbora te osnivanje novog, 8. mjesnog odbora Varaždin.

Inicijativom se, sukladno stručnoj podlozi, Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutu Grada Varaždina, predlažu ujedno i promjene područja još nekih mjesnih odbora na području Grada Varaždina radi njihovog boljeg prostornog razgraničenja na dijelove grada čiji stanovnici imaju slične lokalne interese. Budući da je prethodnih godina došlo do imenovanja novih ulica te do promjene protezanja odnosno imena nekih postojećih ulica, trgova i javnih zelenih površina, potrebno ih je uvrstiti u područje pojedinog mjesnog odbora.

4. mjesni odbor Varaždin najveći je mjesni odbor na području Grada Varaždina. Područje novog, 8. mjesnog odbora Varaždin predlaže se odrediti tako da se izdvoji iz dijela dosadašnjeg 4. mjesnog odbora. 8. mjesni odbor bi se prirodno i logično nalazio između Ulica braće Radić, Vidovečke ulice, Ulice Jurja Križanića i Jalkovečke ulice na sjeveru, Ulice Krešimira Filića na istoku, na jugu željezničke pruge Varaždin – Ivanec te na zapadu granica naselja, tako da uključuje i područje Jalkovečke ulice, a ne uključuje područja ostalih navedenih ulica i činio bi zasebnu prostorno-funkcionalnu cjelinu.

4. mjesni odbor broji nešto više od 11.000 stanovnika. Broj stanovnika u novo formiranom 8. mjesnom odboru koji bi se izdvojio iz 4. mjesnog odbora bio bi otprilike 6.700, što je podjednako broju stanovnika u 3. i 5. mjesnom odboru.

Osnivanjem 8. mjesnog odbora Varaždin omogućilo bi se građanima s ovog područja da aktivnije i neposrednije sudjeluju u rješavanju svih problema vezanih uz njihov životni prostor te bi im se pružila mogućnost da u suradnji s nadležnim institucijama Grada doprinesu poboljšavanju kvalitete života u svom naselju.

Optimalno sjedište tako definiranog 8. mjesnog odbora, kojemu je glavna komunikacija Jalkovečka ulica, bilo bi na lokaciji središnje smještenog i frekventnog POS naselja u Jalkovečkoj, gdje se već nalaze Medicinska škola Varaždin, Sveučilište sjever, Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, trgovine, ambulante. Do određivanja sjedišta novog mjesnog odbora, za što se planira raspisati javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora, 8. mjesni odbor za svoj rad bi koristio prostorije dosadašnjeg 4. mjesnog odbora Varaždin.

Vezano uz temu osnivanja novog mjesnog odbora, kao i oko promjene područja ostalih mjesnih odbora, održano je Međustranačko vijeće. S inicijativom su na Koordinaciji u Gradskoj vijećnici upoznati i svi predsjednici Vijeća mjesnih odbora koji su dužni mišljenje Vijeća svojih mjesnih odbora dostaviti Gradskom vijeću. Svi građani moći će se uključiti u donošenje ove odluke svojim mišljenjem i prijedlozima putem savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.