31. srpanj 2023. | Autor: Maja Hrešć

Orezuju se stabla u Ulici Augusta Cesarca

Gradska tvrtka Parkovi u ponedjeljak je započela s orezivanjem stabala na drvoredu u Ulici Augusta Cesarca. Zahvati orezivanja suhih i oštećenih grana te oblikovanja krošnji nužni su kako bi se poboljšalo zdravlje i stabilnost stabala.

Iako su u prošlim elaboratima stabla uz Cesarčevu predstavljena za uklanjanje, uporno su se tražile ostale mogućnosti očuvanja ovih stabala koja su značajna za građane Varaždina i sinonim su najljepšeg varaždinskog gradskog parka. Primjenom dijagnostike i modernih pristupa analize stabilnosti utvrdilo se da se stabla mogu očuvati te su dane preporuke sanacije stabala.

Grad Varaždin je, uz određivanje ekoloških benefita i stanišnih funkcija te preporuka mjera sanacije, sveobuhvatno podržao rezultate procjene zdravstvenog stanja i stabilnosti stabala u drvoredu uz Ulicu Augusta Cesarca, a Parkovi su odmah po dobivanju preporuka mjera sanacije spomenutih stabala pristupili propisanim mjerama sanacije.

Najnoviji elaborat izradili su Urbani šumari d.o.o., tvrtka koja ima najbolje i najstručnije arboriste s međunarodnim iskustvom i iskustvom rada na europskim projektima iz područja arborikulture.

Molimo građane za razumijevanje i strpljenje tijekom provedbe radova zbog kojih se neka parkirališna mjesta neće moći koristiti. Radovi će biti pažljivo izvedeni i završeni u najkraćem mogućem vremenskom razdoblju.