05. siječanj 2021. | Autor: ddretar

Ogroman interes građana za kupnju i servis bicikla

VIŠE OD 700 GRAĐANA ISKORISTILO PROJEKT ZA POVOLJNU KUPNJU I SERVIS BICIKLA

Poznati su ukupni podaci za jedinstveni projekt povoljne kupnje i servisiranja bicikala kojeg je Grad Varaždin proveo tijekom prošle godine 2020. 

s ciljem poticanja zdravog načina života i korištenja bicikla u javnom prometu na siguran način. Subvenciju od 300,00 kuna za kupnju novog bicikla koristilo je ukupno 283 građana za što je Grad iz proračuna izdvojio 84.900,00 kuna. Servisiranje bicikla bilo je subvencionirano sa 50% troška servisa do maksimalno 200 kuna po korisniku, a subvenciju je koristilo ukupno 430 građana za što je izdvojeno 61.844,75 kuna.

Varaždin s pravom možemo nazvati gradom bicikla pa ćemo u tom smjeru i dalje razvijati infrastrukturu. Uz to što vodimo računa o izgradnji biciklističkih staza, provodimo preventivne akcije i motiviramo građane na korištenje bicikala te vodimo računa o sigurnosti bicikla, ova akcija polučila je izvanredne rezultate i bila je odlično prihvaćena od strane građana. Sve upućuje na to da i ove godine poduzmemo slične poteze te da još više motiviramo građane za korištenje bicikala. Razvijanje biciklističke infrastrukture bit će sigurno i dio naših razvojnih strategija kojima želimo privući što više sredstava iz europskih fondova. – najavio je gradonačelnik Grada Varaždina dr.sc. Ivan Čehok komentirajući dobre rezultate provedenog projekta povoljne kupnje i servis bicikala.