18. ožujak 2021. | Autor: Martina Gradečak

Održani besplatni pravni savjeti pravne klinike

Danas, 18. ožujka 2021. g. u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, u prostorijama Gradske vijećnice Grada Varaždina, održan je treći krug projekta „Vanjske klinike“ Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, od ukupno sedam predviđenih za ovu akademsku godinu 2020./2021.

Studenti završne godine Pravnog fakulteta u Zagrebu nastojali su građanima grada Varaždina pomoći pružanjem besplatnih pravnih savjeta, primjenom svog dosada stečenog znanja.

Slijedeći, četvrti krug održavanja Pravne klinike predviđen je u četvrtak, 15. travnja 2021. g., u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, u prostorijama Gradske vijećnice Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1 (dvorana u prizemlju lijevo). Molimo sve zainteresirane građane da svoj dolazak najave na besplatan broj telefona 0800 0042, te sa sobom obavezno ponesu kopiju osobne iskaznice, te kopiju dokumentacije vezane za slučaj zbog kojeg dolaze.

Pri održavanju klinike strogo će se voditi pažnja o protuepidemijskim mjerama (distanca, obavezno nošenje maske, dezinfekcija ruku i prostora, korištenje rukavica radi primanja dokumenata i drugo). Stoga molimo građane da budu odgovorni u pridržavanju navedenih mjera.