07. srpanj 2020. | Autor: Maja Hrešć

Održana završna konferencija projekta „Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici“

Zamjenica gradonačelnika Sandra Malenica u utorak je prisustvovala završnoj konferenciji EU projekta „Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici“ kojeg provodi Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin, a partneri na projektu su Grad Varaždin, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin, Centar za socijalnu skrb Varaždin, Općina Trnovec Bartolovečki, Općina Jalžabet i Općina Vidovec.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta koji su nastali u 30 mjeseci njegove provedbe te su uručene diplome ženama koje su u sklopu projekta završile verificirane programe edukacije.

„Nadam se da će se projekt nastaviti jer to je projekt koji nije prepoznat samo u našoj lokalnoj zajednici, prepoznat je na razini Hrvatske i na razini Europske unije. Rijetko koji projekt pogađa toliko u sredinu kao ovaj. Znamo da se radi o teško zapošljivoj skupini, a to su žene s preko 50 godina starosti, pogotovo u ruralnim područjima. Kroz projekt se rješava nekoliko problema, a to je da upravo te žene i pomažu ljudima, stanovnicima našeg područja koji ne mogu sami brinuti za sebe i ne samo to, žene koje su zaposlene preko projekta, ako žele imaju mogućnost osigurati si dodatnu edukaciju i novi životni start. Nažalost zbog pandemije svi projekti kasne, ali vjerujemo da će projekt dobiti sufinanciranje i za drugu fazu. Moram istaknuti ključnu ulogu Crvenog križa Varaždin koji je u ovom projektu bio i provoditelj i inicijator, uz pomoć Grada Varaždina.“ – rekla je zamjenica gradonačelnika Sandra Malenica.

Preko projekta GDCK Varaždin zaposlio je 14 dugotrajno nezaposlenih žena koje su dvije godine svakodnevno pružale uslugu pomoći i podrške starijim i nemoćnim osobama na području Varaždina i općina Vidovec, Jalžabet i Trnovec Bartolovečki. Ostvaren je osnovni cilj projekta, a to je zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih žena i povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada te pružanje pomoći podrške starijim i nemoćnim osobama na području Varaždina i varaždinskog prstena.  

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, a vrijednost projekta je malo više od 2 milijuna kuna.