04. rujan 2018.

Održana sjednica vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina

U ponedjeljak, 03. rujna 2018., u prostorijama Gradske vijećnice održana je još jedna sjednica Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina.

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova za razdoblje od siječnja do srpnja 2018. godine stanje sigurnosti na području Grada Varaždina je ponovno zadovoljavajuće, a naglasak je stavljen i na visok stupanj sigurnosti za vrijeme održavanja Špancirfesta. Naime, za vrijeme trajanja festivala, uveden je poseban režim rada komunalnih i prometnih redara Odsjeka za redarstvo Grada Varaždina, svakodnevno  od 07 do 22 sata,  te vikendima od 07 do 24 sata, kada su u svakoj smjeni bila po dva komunalna redara, odnosno prometni redar. Redari su izdali 105 obavijesti zbog parkiranja na zelenim površinama, tri postupanja zbog neovlaštenog korištenja javne površine u komercijalne svrhe i jedno postupanje temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Isto tako,  Grad je u suradnji s MUP-om izradio promotivni letak „Špancirfest“ u cilju prevencije kriminaliteta i informiranja građana o prometnim propisima, savjetima za posjetitelje. Letci su tiskani na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.

Na sjednici je odlučeno kako će se u predstojećem razdoblju u suradnji s MUP-om organizirati edukacije za bicikliste. Edukacije će se održavati po mjesnim odborima Grada radi informiranja građanstva o važećim zakonskim regulativama i preporučenom ponašanju biciklista u prometu.