28. travanj 2015.

Održana sjednica Stožera zaštite i spašavanja na području Grada Varaždina

stozerpozar

28.4.2015. – S danas održane sjednice Stožera zaštite i spašavanja na području Grada Varaždina  Gradskom su vijeću na donošenje  upućena dva prijedloga: Prijedlog Procjene ugroženosti od požara Grada Varaždina i Prijedlog Plana zaštite od požara Grada Varaždina. No, prethodno će se za oba prijedloga provesti postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Na temelju procjene ugroženosti izradit će se plan zaštite od požara koji uređuje postupanje vatrogasnih postaja te sadrži podatke operativne prirode, poput popisa odgovornih osoba i postrojbi. Osim o mjerama zaštite od požara, raspravljalo se  i o agrotehničkim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednim zemljištima. Razmatralo se i izvješće o stanju zaštite od požara i stanje provedbe godišnjeg provedbenog plana, a predložene su i određene aktivnosti za moguće poboljšanje mjera zaštite od požara Grada Varaždina kao što su lakši i brži pristup na kritičnim mjestima ( liftovi, kotlovnice, skloništa, i sl.).