28. studeni 2014.

Održana sjednica Stožera zaštite i spašavanja

obranaizastita

27.11.2014. -U prostorima Gradske vijećnice Grada Varaždina održane su radne sjednice Stožera zaštite i spašavanja na području Grada Varaždina  te Zapovjedništva civilne zaštite Grada Varaždina. Na sjednici Stožera analiziralo se stanje sustava zaštite i spašavanja na području grada Varaždina za 2014. godinu. Istaknuto je da se svake godine vide pomaci u sustavu zaštite i spašavanja na području Grada Varaždina te se raspravljalo o prijedlogu  nacrta Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Varaždina za 2015. Godinu, gdje su se odredili rokovi kao i buduće  aktivnosti za rad Stožera zaštite i spašavanja na području grada Varaždina i Zapovjedništva civilne zaštite Grada Varaždina u 2015. godini.Nakon analize i smjernica krenulo se u raspravu oko krovnog dokumenta zaštite i spašavanja „Revizije Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa za područje Grada Varaždina“ te  glavnih operativnih dokumenta Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Grada Varaždina. Na sjednici Zapovjedništva civilne zaštite također su se analizirali događaji i aktivnosti zaštite i spašavanja na području Grada Varaždina u 2014. godina te smjernice za 2015. godinu gdje se naglasila potreba za daljnjim aktivnostima civilne zaštite u vidu vršenja daljnjih osposobljavanja postrojbi odnosno povjerenika i timova civilne zaštite Grada Varaždina. Jednoglasno su podržani dokumenti zaštite i spašavanja: Revizija Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa za područje Grada Varaždina, te Plan zaštite i spašavanja, Plan civilne zaštite Grada Varaždina, a koji dokumenti će se uputiti Gradskom vijeću na donošenje.