27. ožujak 2014.

Održana sjednica Povjerenstva za umirovljenike

povjerenstvo za umirovljenike

U četvrtak, 27. ožujka 2014.g. u Gradskoj vijećnici održana je sjednica Povjerenstva za umirovljenike i starije osobe, savjetodavnog tijela Gradskog vijeća Grada Varaždina,  s ciljem rasprave i usvajanja Programa rada Povjerenstva.
Usvojen Program rada  usmjeren je na zadovoljavanje javnih potreba umirovljenika i starijih osoba, a prioritetno se odnosi na kontinuirano zalaganje za poboljšanjem Zakona o mirovinskom osiguranju u svrhu poboljšanja materijalnog  položaja umirovljenika. Planirana je rasprava o prvom stupu i budućnosti drugog i trećeg  mirovinskog stupa.
Članovi Povjerenstva su se također osvrnuli na  odredbe Zakona o radu vezano za buduće zapošljavanje i uplate mirovinskog doprinosa koji će moguće utjecati na  neprihvatljivo osiromašenje mirovinskog  fonda. Isto se povezuje s potrebom za financijskom  održivošću i socijalnom adekvatnošću  kada je u pitanju mirovinski sustav u cjelini.
Posebno je istaknuta nužnost za izdvajanjem mirovinskog fonda koji se  puni doprinosom od redovnog rada od mirovina koje se ostvaruju po posebnim propisima s obzirom da sadašnja situacija opterećuje ionako male mirovine, pa umirovljenički život postaje sve teži, naročito za  umirovljenička samačka  domaćinstva iznad 65 godina života.
Upravo u svrhu zaštite standarda umirovljenika Povjerenstvo  ističe važnost izrade  kriterija kojima će se sufinancirati troškovi života za one kojima je to najpotrebnije, pa se uz  potrebu za sređivanjem i unapređenjem  zakonske regulative,  programske aktivnosti odnose se i na:
• Mjere suzbijanja siromaštava umirovljenika povećanjem namjenskih sredstava iz proračuna i drugih izvora
•  Sudjelovanje u osiguranju smještajnih kapaciteta uz  rješavanje  pitanja moguće  dogradnje depadanse „Doma umirovljenika Varaždin“ u nadležnosti  Varaždinske županije (isto uskladiti s novim smjernicama  socijalne skrbi  s razine države i europskim direktivama bez umanjenja kvalitete usluga)
• Razvoj  izvaninstitucionalne skrbi, sudjelovanje u razvoju palijativne skrbi
• Zalaganje za smanjenjem rtv pretplate  za umirovljenike
• Organiziranje ortopedske posudionice
• Edukaciju, radionice, rekreacijske i druge aktivnosti

Dakle Program rada Povjerenstva zadire u sva životna područja, a posebno u domenu mirovinskog, socijalnog i zdravstvenog sustava.
Vezano za navedeno  Povjerenstvo ističe važnost  potrebe za  izradom i analizom pokazatelja socijalnih potreba u okvirima zakonskog standarda i  onih iznad standarda, sve  u korist poboljšanja kvalitete usluga, a na temeljima  intenzivnije socijalne povezanosti  i partnerstva na svim razinama društva.