27. studeni 2018. | Autor: Maja Hrešć

Održana konferencija EU projekta "Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici"

U Palači Herzer je pod organizacijom Hrvatskog crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, a u sklopu projekta ZAŽELI koji u suradnji s GDCK Varaždin provode Grad Varaždin, Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Varaždin, Centar za socijalnu skrb Varaždin, te Općine Vidovec, Jalžabet i Trnovec Bartolovečki, održana konferencija EU projekta "Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici" kojoj je prisustvovao i gradonačelnik Grada Varaždina Ivan Čehok. 

Na konferenciji su bile predstavljene osnovne informacije i pregled dosadašnjih aktivnosti u sklopu projekta koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda. 
Grad Varaždin već dugi niz godina podupire program “Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe na području grada Varaždina“ kojeg provodi GDCK Varaždin. Iskustvo provedbe tog programa bilo je okosnica u stvaranju i provedbi EU projekta „Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici“. Postojala je velika potreba za povećanjem broja osoba koje pružaju tu vrstu pomoći, stoga je Grad Varaždin spremno pozdravio i kao partner podržao ovaj projekt u sklopu kojeg je baš u tu svrhu zaposleno 14 žena, od kojih 5 na području Grada. Veliku potrebu za uslugom potvrdila je i provedba ovog projekta, jer je od planiranih 70 korisnika, broj korisnika projekta povećan na čak stotinjak, a na listi čekanja nalazi se još tridesetak starijih i nemoćnih osoba. 
"Svi znamo da je jedna od najtežih poteškoća s kojom se suočava svaka sredina, grad, zajednica i društvo, upravo isključivost teško zaposlivih osoba i osoba koje su dugotrajno nezaposlene, a osobito kad je riječ o ženama, na tržištu rada je takva potreba još izraženija. Zato mi je drago što se ovaj projekt provodi u gradu Varaždinu i ovim općinama i što je Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin apliciralo te su im odobrena sredstva za provedbu projekta. Projekt se u Varaždinu dobro odvija i to je ustvari nastavak onih aktivnosti koje GDCK Varaždin provodi i bez fondova. Odnosno, ne čekamo EU fondove kako bi nas potaknuli na solidarnost, na brigu za zdravlje, na podupiranje i jačanje zaštite ljudskih prava, brigu za starije osobe, nestale osobe, za sve one koji žive u disfunkcionalnim zajednicama, nego smo to i do sad radili, a ovaj projekt dokazuje da za to možemo koristiti i sredstva EU. Nadam se da će biti još ovakvih projekata i da će GDCK Varaždin u suradnji s Gradom Varaždinom i daleko više sredstava povući za sve buduće projekte", izjavio je gradonačelnik.