12. prosinac 2023. | Autor: dd

Održana javna tribina o gospodarenju otpadom

U organizaciji Grada Varaždina i Čistoće d.o.o. u utorak 12. prosinca 2023. godine u Domu DVD Varaždin u Ulici baruna Trenka u Varaždinu održana je javna tribina o gospodarenju otpadom. Zamjenik direktora Čistoće d.o.o. Saša Avirović održao je uvodnu prezentaciju s nizom zanimljivih informacija o različitim aspektima gospodarenja otpadom u Varaždinu.

Govorio je o zakonskoj podlozi gospodarenja otpadom te pojasnio cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Također je izvijestio o prikupljenim količinama i vrstama otpada te pojasnio formiranje cijena za domaćinstva. Uz fotografije i grafičke prikaze govorio je o građevinama u funkciji gospodarenja otpadom kao što su sortirnica, reciklažna dvorišta i pretovarna stanica. Prezentirao je i detalje projekta postavljanja polupodzemnih spremnika. Uslijedila su pitanja, prijedlozi i primjedbe građana ali i nazočnih novinara.  Postavljeno je petnaestak pitanja od toga kamo se odvozi reciklirani otpad, kada će se nabaviti vozila za odvoženje otpada iz polupodzemnih spremnika. Građane je također zanimala struktura cijene odvoza otpada, a  između ostalog, su predlagali preispitivanje, odnosno nove modele obračuna odvoza otpada. Složili su se da je daljnja edukacija građana potrebna kako bi se smanjile količine mješovitog komunalnog otpada, a povećali udjeli reciklabilnog otpada. Dio prijedloga bit će naknadno upućen nadležnom odjelu u pisanom obliku.

Grad Varaždin organizirao je javnu tribinu na temelju zakonske obaveze iz Zakona o gospodarenju otpadom a tribini su nazočili i djelatnici UO za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina.